Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
EndoDziewczyna
Computer Usługodawca

Blog EndoDziewczyna, dostępny pod adresem https://www.endodziewczyna.pl jest prowadzony przez:

Mateusz Furs, VAT DE341180783; Otto-Adam-Str.11, 04157 Leipzig, Republika Federalna Niemiec

Envelope Open TextPunkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@endodziewczyna.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://endodziewczyna.pl/kontakt/
Earth EuropeJęzyk komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

UsersRozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

GearsWarunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield HalvedPrywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://endodziewczyna.pl/polityka-prywatnosci/
File ContractInne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin bloga - https://endodziewczyna.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
  • Regulamin newslettera - https://endodziewczyna.pl/re/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 23.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 1d2636c2-f068-4337-83e5-1b93a61289df.
error: Treść jest chroniona prawami autorskimi i nie może być kopiowana bez zgody autora